ANBI Vereniging Continental Art Centre

Volgens de richtlijnen van de Belastingdienst, moet ieder organisatie met een Anbi de volgende gegevens publiceren. Hier volgen de diverse gegevens:

 1. Naam
  De gehele naam is: Vereniging Continental Art Centre
 2. RSIN = 8171.16.436
  Kamer van Koophandel: 24391849
 3. Contactgegevens
  Postbus 81065, 3009 GB Rotterdam
  Tel.010-4212592 (kantooruren)
  Email: leen@continentalart.org
  IBAN: NL21 INGB 0001 7811 44
  BIC: INGBNL2A
 4. Bestuurssamenstelling
  Leen La Rivière (voorzitter)
  Marinus den Harder (penningmeester- secretaris)
 5. Beleidsplan
  Vereniging Continental Art Centre bestaat eigenlijk al sinds 1985. De bedoeling is dat deze vereniging allerlei initiatieven kanaliseert welke door de organisaties welke gevestigd zijn in het Continental Art Centre (gebouw) worden opgezet met name ten behoeve van de wijk Rotterdam-Alexanderpolder en de stad Rotterdam.
  Dit is een gevolg geweest van het nadenken en invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  Nadat één van de organisaties een initiatief voorstelt, komt er overleg; wordt er gekeken naar het mogelijk welslagen, een SWAT analyse, een beleidsplan, etc.
  Tevens wordt gekeken naar mogelijk allianties, fondsen om zo’n project te laten slagen.
  De periode van 1985- 2005 werd gebruikt om de bestaande organisaties goed te laten samenwerken. Op 19 oktober 2005 werd het theater van het Continental Art Centre geopend door minister-president Jan Peter Balkenende. Een historisch moment. Dat gaf de kans nu een aantal concrete projecten te realiseren.

  Achtereenvolgens werden gelanceerd
  1. School of Rock (2006)
   Zie verder bij www.school-of-rock.nl
  2. Hood of Hope (2011)
   Zie verder bij www.hoodofhope.nl
  3. Gebedshuis van de week (2012)
   Zie verder bij www.station-r.nl
  Het beleidsplan voor de komende jaren
  1. het doorgaan van creatieve vernieuwingen. Basis zijn de waarden en normen, de vorm een creatieve; waar mogelijk moeten jongeren een rol kunnen spelen. Met name is er nu aandacht voor het media aspect
  2. waar nodig het in stand houden en hulp bieden bij bestaande lopende projecten
  3. lopende projecten optimaliseren c.q. uitbreiden. Bij de school-of-rock is dat duidelijk te zien, bijna ieder jaar is er een klas studenten bijgekomen
 6. Beloningsbeleid
  De bestuursleden krijgen geen honorarium. Ook geen vacatiegelden. Wel kunnen reële gemaakte kosten gedeclareerd worden. Ingehuurde dienstverlening b.v. de webhost worden volgens factuur betaald. Over de hoogte bestaan afspraken. Datzelfde geldt voor alle andere ingehuurde dienstverlening, kantoorruimte, kantoorkosten, technische kosten, vakdocenten e.d.
 7. Doelstelling
  1. creatieve innovaties, gebaseerd op de algemene christelijke waarden en normen
  2. activiteiten speciaal gericht op jongeren c.q. participatie c.q. opleiding van jongeren. Hierin wordt samengewerkt met alle mogelijk partners
  3. aandacht voor creatieve educatie in de breedste zin van het woord
  4. waar nodig lopende activiteiten ondersteunen (zie bij beleidsplan)
 8. Verslag uitgeoefende activiteiten
  De lijst van activiteiten, zie bij geschiedenis, en bij op de websites van de genoemde projecten.
  2013 (staat nog niet onder geschiedenis)

  • op verzoek van de stad Rotterdam (dienst cultuur en sport) werd een TV programma ontwikkeld: gebedshuis van de week. Uitzendingen vanaf half juni. Er wordt een serie van 50 uitzendingen gemaakt. Zie verder bij www.station-r.nl
  • een documentaire in voorbereiding over Spior (koepel van moskeeën)
  • een documentaire werd uitgebracht over Skin (koepel van migrantenkerken)
  • in overleg documentaire over GCW-KSA
 9. Financiële verantwoording
  Hieronder de jaarstukken van 2012 en 2013.

Jaarstuk 2012 ver CAC.pdf

Jaarstuk 2013 ver CAC.pdf

Jaarstuk 2014 ver CAC.pdf

Jaarstuk 2015 ver CAC.pdf

Jaarstuk 2016 ver CAC.pdf