Geschiedenis

Het Continental Art Centre is als vereniging opgericht op een initiatief in 1985 om allerlei activiteiten die als innovaties waren gelanceerd vanuit Stichting Continental Sound een plek te geven in het geheel. De leden zijn dan ook diverse organisaties, welke als vestigingslocatie hebben het Continental Art Centre (zie www.continentalart.org).
Vanuit die organisaties groeide de bewustwording dat er ook een verantwoording bestond ten aanzien van de deelgemeente (Prins Alexander) en de stad Rotterdam.
Verantwoord ondernemen betekent ook verantwoording nemen voor positieve beïnvloeding van de wijk en de stad, werken aan talentontwikkeling, bruggen bouwen, sociale cohesie, cultuur, enz.
Alle organisaties gevestigd in het Continental Art Centre hebben voor de realisering van projecten mankracht , mogelijkheden en waar nodig wat geld geleverd.
Achtereenvolgens werden gelanceerd

  1. School of Rock (2006)
    Zie verder bij www.school-of-rock.nl
  2. Hood of Hope (2011)
    Zie verder bij www.hoodofhope.nl
  3. Gebedshuis van de week (2012)
    Zie verder bij www.station-r.nl