Hood of Hope

Mei 2010 het idee is geboren tijdens een etentje van Leen La Rivière en Turan Yazir (deelgemeente Feijenoord)
In 2010 wordt verder aan het concept gewerkt.
In 2011 geeft deelgemeente Feijenoord een bescheiden subsidie voor dit plan dat gericht is op talentontwikkeling van jongeren, met name randgroep jongeren.
In 2012 is er overleg met diverse instanties.
Sommige aspecten van het plan zijn te ambitieus en worden bijgesteld.
In 2013 zal het project van start gaan in samenwerking met De Nieuwe Kans.
Zie verder www.hoodofhope.nl.

Het project is met succes uitgevoerd in 2014. Enige foto’s van de certificaten uitreiking aan het slot van de cursus.